ZAČETKI TENISA

Pred dvema tisočletjema je človeštvo poznalo igro, ki pa je bila nekoliko podobna današnjemu tenisu. Rimljani so igrico imenovali TRIGON. Malo usnjeno žogico so napolnili s semeni fig in žogico sta nasprotnika udarjala z majhnim lesenim veslom preko napete vrvi toliko časa, dokler ni končala na kamnitih tleh.

Predhodnik današnjega tenisa pa ima več podobnosti z igro XIV. stoletja. Dvorjani na francoskem dvoru so metali čez napeto vrv žogo, narejeno iz kožice in napolnjeno s slamo ali ženskimi lasmi. Igralci so z razširjeno dlanjo tako dolgo udarjali po žogi, dokler se ni razpočila. Takrat se je igra zaključila. Igrali so predvsem v dvoranah ali dolgih hodnikih. Igra se je hitro razširila med ljudstvo.

V 15. stoletju so se pojavili prvi primitivni loparji. To so bile neotesane lesene lopatice s kratkim ročajem, kar je omogočilo ostrejšo igro. Sčasoma pa so lopatice spremenile obliko, hkrati s tem pa se je spreminjala tudi igra. V začetku 17. stol. zamenja napeto vrv mreža, leseno površino loparja pa zamenjajo najprej z žicami, napravljenimi iz črev, ki so bila napeta na leseni okvir. Igra je kmalu prišla iz zaprtih prostorov v na polja in travnike. V tem času je nastalo tudi prvo štetje točk, podobno današnjemu štetju.

Ta način je pozneje prišel v Anglijo, Angleži pa so ga prevzeli in ga izboljšali in naredili bolj preprostega. Kasneje se je v Angliji iz ene igre razvilo več podobnih iger. Tisto, ki je postala najbolj podobna in je bila temelj tenisu, je patentiral in izdelal major Walter Clapton Wingfield leta 1873. A ta igra ni dolgo ostala, saj so bile mere igrišča prevelike, igralci pa so zahtevali boljšo rešitev za velikost ter obliko igrišča. Kmalu so se povsod začeli zbirati študentje, ki so tenis igrali na razne načine. Takratni največji športni klub v Angliji Marylebone Cricket Club je 1875. leta končno doloil pravila igre ter jo prikazal članom. To igro je uradno imenoval lawn tennis (tenis na livadi). Od tega leta naprej se je igra vedno bolj širila in dve leti pozneje so odigrali prvi javni turnir v lawn tennisu. Na tem turnirju so se oblikovala malce drugačna pravila, ki pa so se z izjemo manjših popravkov, obdržala vse do danes. Turnir se je igral na igriščih v londonskem predmestju Wimbledonu. Od takrat naprej se ta turnir izvaja vsako leto. Po tem turnirju se je tenis razširil po vseh celinah.

RAZVOJ TENISA V SLOVENIJI

Po letu 1876 se je tenis razširil po vsej stari celini. V Avstro-Ogrski, v kateri so bile takrat tudi slovenske dežele, se je igra širila v njenem industrijsko najbolj razvitem delu - na Češkem. Okoli leta 1890 je bilo na Češkem že čez 500 teniških igrišč. V Pragi, Brnu, Dunaju in Gradcu so se slovenski študentje seznanili s tenisom in po tej poti so idejo tega športa ponesli v domovino. V teh krajih so se slovenski študentje seznanili s tenisom in po tej poti zanesli idejo tega športa industrijske dobe, aristokratskih korenin, tudi v domovino. Vendar po zdaj znanih pričevanjih lahko sklepamo, da so tenis na ozemlje današnje Slovenije prvi zanesli stanovski kolegi izumitelja modernega tenisa, angleškega majorja Walterja Claptona Wingfielda, višji avstrijski častniki. Okoli leta 1880 naj bi tenis že igrali v vojašnicah v Ljubljani in Mariboru. Pomembno vlogo pri širitvi tenisa v častniških krogih naj bi imele njihove žene, saj je bil zabava, v kateri so lahko aktivno sodelovale. Žal ni raziskav, kako se je tenis širil med Slovenci v Trstu, takrat največjem, najbolj razvitem in dinamičnem slovenskem mestu.

Ivan Tavčar je bil prvi Slovenec, ki je zgradil teniško igrišče. Zgradil ga je na svojem posestvu na Visokem v Poljanski dolini leta 1897. Tudi on sam je igral tenis in pri tem užival v njem kot v igri in športu. Kakor koli že, Tavčar ni bil prvi Slovenec, ki bi zmagal na kakšnem turnirju.

Ob prelomu stoletja so bila teniška igrišča že tudi ob boljših hotelih v "mondenih" središčih, za katera so takrat veljali Bled, Portorož in Rogaška slatina. Hoteli so že tudi organizirali teniške turnirje. Vse kaže, da je bil tenis zabavna družabna igra, ki je družila liberalno meščanstvo in tiste, ki bi se radi prištevali vanj, in da je bila simbolna poteza. Ob prelomu stoletja so tenis gojili celo na uršulinski dekliški gimnaziji v Ljubljani.

Prvi slovenski teniški klub je bil leta 1899 ustanovljen v Celju.

                      

wtawimbledonus openatpitfroland garrosheadwilsonnike